INTER-CONSULTING | WYDZIAŁ ELEKTROENERGETYKI

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki
ul. Namysłowska 13/5
03-454 Warszawa
tel.:(22) 677 22 28
biuro@icpower.pl

Oddział w Bielsku-Białej
ul. Cyniarska 36/99
43-300 Bielsko-Biała
kom. +48 783 444 300
tel:(33) 496 36 74
bielsko@icpower.pl

Nasze produkty w tej kategorii:
IC-SinVAr - filtry aktywne
IC-StatVAr - filtry pasywne
IC-HyVAr - filtry hybrydowe
IC-Lcap - filtry dolnoprzepustowe
MedIC - filtry specjalne


IC-SinVAr - aktywny filtr wyższych harmonicznych

Częste awarie sprzętu elektronicznego, sterowników, falowników, UPSów i serwerów, przegrzewanie się transformatorów zwykle są spowodowane złą jakością energii elektrycznej. Zwykle przyczyną jest wysoki poziom zakłóceń, najczęściej wyższych harmonicznych.

Aby przeciwdziałać uszkodzeniom urządzeń i obniżyć koszty energii elektrycznej firma Inter-Consulting Wydział Elektroenergetyki wprowadziła nową linię filtrów wyższych harmonicznych. Są to filtry aktywne typu IC-SinVAr. Nowością w tej serii filtrów są zmniejszone w stosunku do poprzedniej serii wymiary i masa, co zostało osiągnięte poprzez podniesienie częstotliwości pracy.

Zastosowanie aktywnego filtra wyższych harmonicznych nowej serii IC-SinVAr pozwala na zmniejszenie kosztów awarii urządzeń energoelektronicznych i całych linii technologicznych oraz na oszczędność energii rzędu kilku do kilkunastu procent.

Oznaczenia filtrów aktywnych IC-SinVAr

=