INTER-CONSULTING | WYDZIAŁ ELEKTROENERGETYKI

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki
ul. Namysłowska 13/5
03-454 Warszawa
tel.:(22) 677 22 28
biuro@icpower.pl

Oddział w Bielsku-Białej
ul. Cyniarska 36/99
43-300 Bielsko-Biała
kom. +48 783 444 300
tel:(33) 496 36 74
bielsko@icpower.pl


System nadzoru i monitorowania mediów IC-VIEW

Systemy nadzoru i monitorowania serii IC - View sprawdzają się wszędzie tam, gdzie zarządzanie i kontrola energii elektrycznej, sprężonego powietrza, gazów technicznych i innych mediów mają ekonomiczne uzasadnienie - zarówno w zakładzie produkcyjnym jak i u dostawców energii.

System nadzoru IC-VIEW

► Zarządzanie pracą sieci i instalacji elektroenergetycznych

► Optymalizacja zużycia energii elektrycznej i innych mediów

► Szybkie wykrywanie i usuwanie stanów awaryjnych

► Poprawa parametrów jakościowych energii elektrycznej

► Archiwizowanie i szybki dostęp do danych historycznych

    Informatyczne systemy zarządzania pracą sieci i instalacji elektroenergetycznych służą do wizualizowania oraz archiwizowania informacji o pracy rozbudowanych układów zasilających. Pozwala to na prowadzenie optymalnej pracy instalacji i sieci, szybkie wykrywanie i usuwanie stanów awaryjnych oraz określenia ich przyczyn.

Optymalizacja pracy sieci elektroenergetycznej ma przede wszystkim wpływ na ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez eliminację strat oraz poprawę parametrów jakościowych energii elektrycznej, które mają decydujący wpływ na pracę oraz stan techniczny urządzeń zasilanych z sieci.

Szybkie wykrywanie i usuwanie stanów awaryjnych prowadzi do zwiększenia pewności zasilania poprzez ograniczenie ilości, rozległości występujących awarii i eliminację źródeł ich powstawania.

Wymienione wyżej korzyści płynące z stosowania rozwiązań jakie proponuje nasz firma prowadzi do znacznych oszczędności finansowych uzasadniając nakłady poniesione na wdrożenie systemu.