INTER-CONSULTING | WYDZIAŁ ELEKTROENERGETYKI

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki
ul. Namysłowska 13/5
03-454 Warszawa
tel.:(22) 677 22 28
biuro@icpower.pl

Oddział w Bielsku-Białej
ul. Cyniarska 36/99
43-300 Bielsko-Biała
kom. +48 783 444 300
tel:(33) 496 36 74
bielsko@icpower.pl

EM720

PM130

PM172

PM175

BFM136

PM296


kompensator mocy biernej dla podziemnych sieci elektroenergetycznych

Ognioszczelny kompensator mocy biernej

► Rodzaj budowy I M2 Ex d ia I

► Certyfikat badań typu WE KDB 10ATEX139X

IC-MineVar Zespół kompensacyjny IC-MineVar w wykonaniu przeciwwybuchowym przeznaczony jest do kompensacji mocy biernej w podziemnych sieciach elektroenergetycznych o napięciu 6kV. Zespół kompensacyjny składa się z baterii kondensatorów wyposażonych w aparaturę łączeniową, pomiarową, zabezpieczeniową, sygnalizacyjną i sterowniczą oraz wyposażony jest w dławik chroniący zespół kompensacyjny przed możliwością wystąpienia rezonansu dla harmonicznych charakterystycznych dla nieliniowych obciążeń występujących w zakładach górniczych, w każdym z możliwych układów pracy. Kompensator zawiera niezbędne zabezpieczenia chroniące zarówno sam układ jak i sieć elektroenergetyczną przed skutkami zwarć wewnętrznych kondensatorów oraz urządzenie ograniczające prąd załączenia. Ponieważ zespół kompensacyjny jest instalowany przelotowo, nie wymaga dedykowanego pola odpływowego w rozdzielni o napięciu 6kV, a zadziałanie któregokolwiek z zabezpieczeń wpływa tylko i wyłącznie na obwody wyłączające kompensator mocy biernej bez ingerencji w pracę pola rozdzielczego 6kV zasilającego oraz inne odbiory podłączone z tego pola. Układ sterowania i zabezpieczenia zespołu kompensacyjnego opracowany jest w taki sposób, aby zapobiegać ewentualnemu podbiciu napięcia 6kV ponad ustaloną wartość w czasie zmian obciążenia danej sekcji rozdzielni 6kV.

Warunki pracy i zastosowania
Zespół przystosowany jest do pracy w podziemnych zakładach górniczych niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Kompensator należy wyłączyć spod napięcia w przypadku, gdy koncentracja metanu w miejscu zainstalowania przekroczy 2%. Zespół kompensacyjny spełnia wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I, kategorii M2, stanowiących urządzenia przeznaczone do użytku w podziemnych częściach kopalń i instalacjach powierzchniowych tych kopalń zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Przystosowane jest do pracy w następujących warunkach środowiskowych:
- temperatura otoczenia -10°C Ł Ta Ł +35°C
- wilgotność względna powietrza do 95% w temp. do 35°C
- dopuszczalne odchylenie od pionu 20°
- wysokość nad poziomem morza -2000 m do 1000 m

PARAMETRY TECHNICZNE:
Moc znamionowa 600 kVar
Najwyższe napięcie pracy 7200 V
Napięcie znamionowe 6000 V
Napięcie sterownicze, pomocnicze 24 V, 42 V, 230 V, 400 V
Napięcie sterownicze ok. 16,0 V kat. „ia”
Obciążalność przelotu 200 A
Częstotliwość 50 Hz
Prąd znamionowy ciągły 55 A (dla mocy 600 kVar)
Ilość kondensatorów 3 szt.
Typ kondensatora QICL-025/50-60
Typ dławika LPFR-6/50-14151
Stopień ochrony IP 54
Sposób chłodzenia powietrze
Temperatura otoczenia -10°C Ł Ta Ł +35°C
Wymiary długość x szer. x wys. 3000 x 1040 x 880 [mm]
Masa 3000 [kg]