INTER-CONSULTING | WYDZIAŁ ELEKTROENERGETYKI

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki
ul. Namysłowska 13/5
03-454 Warszawa
tel.:(22) 677 22 28
biuro@icpower.pl

Oddział w Bielsku-Białej
ul. Cyniarska 36/99
43-300 Bielsko-Biała
kom. +48 783 444 300
tel:(33) 496 36 74
bielsko@icpower.pl


    Firma Inter-Consulting od ponad 15 lat zajmuje się pomiarami parametrów elektrycznych. Doświadczenie naszych specjalistów oraz kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami gwarantuje indywidualne i profesjonalne podejście do każdego zadania.

Pracujemy w oparciu o najnowsze technologie z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu pomiarowego. Każdy pomiar zakończony jest szczegółowym opracowaniem zawierającym wykresy, wnioski i zalecenia lub protokołem zgodnym z obowiązującymi normami prawnymi.

Ocena jakości energii elektrycznej podlega wielu kryteriom. Jedne z nich to uregulowania prawne, takie jak rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz 623). Służą głównie do oceny ilościowej zjawisk w sieciach zasilających. Inne, jak np. norma EN 50160, lub znacznie ciekawsza norma amerykańska IEEE519 mają za zadanie wprowadzić standaryzację w odniesieniu do urządzeń zasilanych ze wspólnej sieci.

  Jednak zdaniem użytkowników urządzeń elektroenergetycznych najważniejsza jest poprawna praca maszyn i urządzeń, a spełnienie wymagań norm postrzegane jest na dalszym miejscu. Wychodząc tym oczekiwaniom naprzeciw Inter-Consulting Wydział Elektroenergtyki od kilkunastu lat zajmuje się badaniem jakości energii elektrycznej. Pomiary i rejestracje poszczególnych parametrów prowadzone są za pomocą najnowocześniejszej aparatury uznanych światowych marek (Satec, Fluke, Tektronix, i innych). Wyniki tych badań rzadko służą do porównania z normą, niewielu odbiorców jak dotąd chce za to zapłacić.
W przeważającej większości na podstawie analiz budujemy filtry wyższych harmonicznych, kompensatory flickera, urządzenia niwelujące zapady i zaniki napięcia. Każdy problem potraktowany jest bowiem indywidualnie, a efekty naszych działań pracują z powodzeniem w kilkuset aplikacjach, zrealizowanych w Polsce i nie tylko. Aby prawidłowo ocenić negatywne zjawiska w sieci, nie wystarczy użyć zwykłego analizatora. Tą nazwą bowiem często są określane zwykłe mierniki, urządzenia bez odpowiednich algorytmów, szybkości zapisu itp. nie pozwalające na analizę, a jedynie na pomiar podstawowych wielkości. Dopiero użycie wyższej klasy aparatów (np. PM172EH, PM175, EzPac) pozwala na pełną analizę w wielu wymiarach, zapewniając tym samym możliwość rejestracji, a także optymalizacji układu zasilania. Warto dodać, że właściwa jakość energii sprzyja znacznemu zmniejszeniu kosztów.

  Proste lub zaawansowane systemy ograniczenia strat i kosztów energii będące autorskim rozwiązaniem firmy Inter-Consulting są podstawowym narzędziem prowadzenia gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie. Systemy monitorowania i ciągłej rejestracji jakości energii i strat wykorzystujące wysokiej klasy analizatory Satec oraz profesjonalne przemysłowe bazy danych pozwalają naszym klientom osiągnąć istotną przewagę nad firmami konkurencyjnymi. Profesjonalne, oparte na wieloletnim doświadczeniu rozwiązanie problemu nie zawsze musi być drogie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i powierzenia nam Waszych problemów.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w artykułach poniżej.

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (ochrona przed dotykiem pośrednim).

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych

Pomiary natężenia oświetlenia