INTER-CONSULTING | WYDZIAŁ ELEKTROENERGETYKI

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki
ul. Namysłowska 13/5
03-454 Warszawa
tel.:(22) 677 22 28
biuro@icpower.pl

Oddział w Bielsku-Białej
ul. Cyniarska 36/99
43-300 Bielsko-Biała
kom. +48 783 444 300
tel:(33) 496 36 74
bielsko@icpower.pl

Nasze produkty w tej kategorii:
 Kompensatory mocy biernej indukcyjnej
 Kompensatory mocy biernej pojemnościowej
 Złożone systemy kompensacji mocy biernej


Kompensatory mocy biernej indukcyjnej

Baterie kondensatorów nn
Baterie kondensatorów sn
Kondensatory energetyczne nn
Kondensatory energetyczne sn
Kondensatory specjalne

Baterie kondensatorów nn

Z układami miękkiego załączania:

 • Oparte o próżniowe kondensatory energetyczne ALPIVAR
 • Ograniczają udarowy prąd ładowania kondensatorów do około 1,4 In
 • Znacznie przedłużona żywotność kondensatora i stycznika
 • Ograniczenie przetężeń i przepięć
 • Możliwość wyposażenia w dławiki rozładowcze
 • Z filtrami dolnoprzepustowymi:

 • Do pracy w środowisku wyższych harmonicznych
 • Eliminują możliwość powstania rezonansu
 • Skutecznie zabezpieczenie przed eksplozją baterii i zniszczeniem przekształtników
 • Jedyny możliwy sposób kompensacji mocy przesunięcia przy dużej zawartości wyższych harmonicznych w sieci zasilającej
 • Filtry za każdym razem budowane na podstawie wyników badań sieci u odbiorcy gwarantują właściwe dostrojenie do parametrów rezonansowych układu zasilania
 • Szybkie kompensatory tyrystorowe:

 • Do nadążnej kompensacji mocy biernej odbiorników o szybkozmiennym charakterze obciążenia: spawarki, zgrzewarki, linie rozlewnicze butelek i puszek, zespoły falowników itp.
 • Zmiana mocy kompensatora następuje około 25 razy na sekundę
 • Każdy kompensator tyrystorowy wyposażony jest w filtr dolnoprzepustowy wyższych harmonicznych
 • góra

  Baterie kondensatorów sn

  Statyczne i regulowane:

 • Z dławikami ograniczającymi di/dt
 • Moc od 75 kVAr do kilkunastu MVAr
 • Styczniki próżniowe lub z SF6
 • Każdy stopień wyposażony w niezbędne zabezpieczenia
 • Dodatkowy układ rozładowania stopni
 • Inteligentny mikrokomputerowy układ sterowania i zabezpieczeń
 • Z dławikami rozładowczymi:

 • Do obciążeń o szybszych zmianach wartości mocy biernej
 • Poprzez pracę w dwóch cyklach umożliwiają uzyskanie krótszych czasów pomiędzy załączeniami poszczególnych stopni
 • Możliwość programowania różnych cyklów pracy
 • Z filtrami dolnoprzepustowymi:

 • Do pracy w środowisku wyższych harmonicznych
 • Eliminują możliwość powstania rezonansu
 • Skutecznie zabezpieczenie przed eksplozją baterii i zniszczeniem przekształtników
 • Jedyny możliwy sposób kompensacji mocy przesunięcia przy dużej zawartości wyższych harmonicznych w sieci zasilającej
 • Filtry za każdym razem budowane na podstawie wyników badań sieci u odbiorcy gwarantują właściwe dostrojenie do parametrów rezonansowych układu zasilania
 • góra

  Kondensatory energetyczne nn

 • Próżniowe kondensatory energetyczne ALPIVAR
 • Dzięki próżni wewnątrz kondensatora - bardzo duża trwałość całej jednostki
 • Minimalny wpływ starzenia dielektryka w warunkach próżniowych
 • Niski tangens stratności (delta)
 • Dielektryk samoregenerujący
 • Unikalny system nadciśnieniowego zabezpieczenia (na zmniejszenie próżni)
 • przed możliwością eksplozji
 • Niepalny, samogasnący w wysokiej temperaturze
 • Dowolna pozycja pracy
 • II klasa izolacji, obudowa z żywicy - nie wymaga ochrony od porażeń.
 • Wyprowadzone 6 zacisków (ważne przy kompensacji silników Y-D) i budowie filtrów.
 • Kondensatory do filtrów budowane z tolerancją +/- 1 % specjalnie dla każdej realizacji
 • Nie posiadają żadnych syciw, żelów, ani innych wypełniaczy
 • góra

  Kondensatory energetyczne sn

 • Wysokiej jakości kondensatory energetyczne 1,5 - 30 kV
 • Dielektryk samoregenerujący z folii polipropylenowej
 • Biodegradowalne, niepalne syciwo
 • Wewnętrzne urządzenia rozładowcze
 • Jedno i trójfazowe
 • Opatentowane zabezpieczenie nadciśnieniowe i temperaturowe - opcjonalnie
 • Różne wersje obudowy
 • Kondensatory specjalne

 • Do pieców i nagrzewnic indukcyjnych
 • Wysokiej częstotliwości
 • Chłodzone wodą
 • góra
  Więcej...

  Kompensacja- strona głowna
  Złożone systemy kompensacji mocy biernej
  Kompensatory mocy biernej pojemnosciowej