INTER-CONSULTING | WYDZIAŁ ELEKTROENERGETYKI

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki
ul. Namysłowska 13/5
03-454 Warszawa
tel.:(22) 677 22 28
biuro@icpower.pl

Oddział w Bielsku-Białej
ul. Cyniarska 36/99
43-300 Bielsko-Biała
kom. +48 783 444 300
tel:(33) 496 36 74
bielsko@icpower.pl

Nasze produkty w tej kategorii:
IC-SinVAr - filtry aktywne
IC-StatVAr - filtry pasywne
IC-HyVAr - filtry hybrydowe
IC-Lcap - filtry dolnoprzepustowe
MedIC - filtry specjalne


IC-Lcap - dolnoprzepustowy filtr wyższych harmonicznych

Współczesne środowisko przemysłowe i biurowe zawiera nieliniowe odbiorniki energii, często o znacznych mocach. Falowniki, serwerownie, napędy DC, nagrzewnice indukcyjne, i oświetlenie są źródłem odkształceń napięcia i prądu. Pobierając znaczne wartości mocy biernej jednocześnie utrudniają lub umożliwiają kompensację mocy biernej tradycyjnymi metodami.

Zasada pracy filtra dolnoprzepustowego polega na przepuszczaniu częstotliwości sieci (50Hz) natomiast wyższe harmoniczne są przez filtr zatrzymywane. Produkujemy cały szereg filtrów IC-Lcap zróżnicowanych zarówno pod względem mocy jak i częstotliwości rezonansowej oraz dobroci. Specjalne wersje IC-Lcap-V5.1 są przystosowane do współpracy z aktywnym filtrem wyższych harmonicznych typu IC-SinVAr.