INTER-CONSULTING | WYDZIAŁ ELEKTROENERGETYKI

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki
ul. Namysłowska 13/5
03-454 Warszawa
tel.:(22) 677 22 28
biuro@icpower.pl

Oddział w Bielsku-Białej
ul. Cyniarska 36/99
43-300 Bielsko-Biała
kom. +48 783 444 300
tel:(33) 496 36 74
bielsko@icpower.pl

Nasze produkty w tej kategorii:
 Kompensatory mocy biernej indukcyjnej
 Kompensatory mocy biernej pojemnościowej
 Złożone systemy kompensacji mocy biernej


Kompensatory mocy biernej pojemnosciowej.

Firma Inter-consulting może poszczyćić się największą ilością realizacji kompensatorów mocy biernej pojemnościowej 66 urządzeń - głównie w sieci PKP, a także największą łączną mocą tych kompensatorów - ponad 6,5 MVAr.

Statyczne nn Układy specjalnych dławików o dużej reaktancji, zaprojektowane i zamontowane w odpowiednich punktach systemu energetycznego, tak aby zapewnić wymagany poziom kompensacji i optymalizację rozpływu prądów w kompensowanej sieci.
Do 2001 roku zrealizowaliśmy 26 takich układów.

Statyczne sn Układy specjalnych dławików rozproszeniowych sn - zwykle 15 - 30 kV zaprojektowane i zamontowane w odpowiednich punktach systemu energetycznego, tak aby zapewnić wymagany poziom kompensacji i optymalizację rozpływu prądów w kompensowanej sieci.
Do 2001 roku zrealizowaliśmy 12 takich układów na napięcie 15 kV.

Regulowane automatycznie nn i nn/sn Automatycznie regulowane kompensatory dynamiczne jako uzupełnienie układów statycznych, mają za zadanie dokładną realizację zadania kompensacji mocy biernej pojemnościowej w sieci gdzie zwykle składową stałą tej mocy kompensują układy statyczne. Urządzenia te dokonują pomiaru mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej na poziomie sn, lub nn i sterują złożonym układem ze zmienną reaktancją powodując utrzymanie wymaganego współczynnika mocy na poziomie średniego napięcia. Do 2001 roku zrealizowaliśmy 16 takich układów.

Dwukwadrantowe indukcyjna/pojemnościowa. Odmiana automatycznego kompensatora mocy biernej, mająca możliwość pracy w dwóch ćwiartkach układu współrzędnych, a mianowicie regulacji zarówno mocy biernej indukcyjnej jak i pojemnościowej. Do 2001 roku zrealizowaliśmy 12 takich układów.


Więcej...
Kompensacja- strona głowna
Złożone systemy kompensacji mocy biernej
Kompensatory mocy biernej indukcyjnej