INTER-CONSULTING | WYDZIAŁ ELEKTROENERGETYKI

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki
ul. Namysłowska 13/5
03-454 Warszawa
tel.:(22) 677 22 28
biuro@icpower.pl

Oddział w Bielsku-Białej
ul. Cyniarska 36/99
43-300 Bielsko-Biała
kom. +48 783 444 300
tel:(33) 496 36 74
bielsko@icpower.pl

Nasze produkty w tej kategorii:
IC-SinVAr - filtry aktywne
IC-StatVAr - filtry pasywne
IC-HyVAr - filtry hybrydowe
IC-Lcap - filtry dolnoprzepustowe
MedIC - filtry specjalne


IC-StatVAr - pasywny filtr wyższych harmonicznych

Wyższe harmoniczne są przyczyną przeciążenia większości maszyn i urządzeń ale szczególnie niekorzystnie wpływają na baterie kondensatorów i transformatory. W obu przypadkach rosnące straty mocy czynnej powodują znaczny wzrost kosztów pobranej energii. Rozwiązaniem tego problemu jest nowa linia pasywnych filtrów wyższych harmonicznych opracowana przez Inter-Consulting Wydział Elektroenergetyki.

Filtry IC-StatVAr są precyzyjnie strojone do jednej bądź do kilku wyższych harmonicznych w sposób zapewniający maksymalną skuteczność i bezpieczeństwo pracy zarówno filtra jak i sieci zasilającej.

Zastosowanie pasywnego filtra wyższych harmonicznych IC-StatVAr jest zwykle pierwszym krokiem zmierzającym do ograniczenia strat energii pochodzących od wyższych harmonicznych, oraz do umożliwienia prawidłowej i bezpiecznej pracy układowi kompensacji mocy biernej.

W zależności od układu zasilania i źródeł zakłóceń oszczędność energii będąca efektem pracy pasywnego filtra wyższych harmonicznych z nowej linii produktów Inter-Consulting może osiągać nawet kilkanaście procent.