INTER-CONSULTING | WYDZIAŁ ELEKTROENERGETYKI

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki
ul. Namysłowska 13/5
03-454 Warszawa
tel.:(22) 677 22 28
biuro@icpower.pl

Oddział w Bielsku-Białej
ul. Cyniarska 36/99
43-300 Bielsko-Biała
kom. +48 783 444 300
tel:(33) 496 36 74
bielsko@icpower.pl


Zadania systemu monitorowania IC-VIEW

sterowanie

• układami filtrów, bateriami kondensatorów, strażnikami mocy umownej, kompensatorami flickera i innymi urządzeniami

• możliwość zdalnego sterowania i szybkie reagowanie na stany awaryjne
nadzór

• nad układem elektroenergetycznym

• stała kontrola pracy rozdzielni z wizualizacją ciągłą i rejestracją parametrów elektrycznych
pomiar

• jakości energii elektrycznej ciągła rejestracja przebiegów w stanach zakłóceniowych

• analiza zjawisk i przyczyn ich powstawania oraz rejestracja parametrów jakościowych pozwalająca znaleźć przyczynę uszkodzeń i nieprawidłowości pracy urządzeń

System nadzoru IC-VIEW - rejestracja parametrów    Systemy nadzoru IC-View znajdują zastosowanie również w monitorowaniu innych mediów niż energia elektryczna na przykład, w pomiarach oraz kontroli przepływu cieczy i gazów, wartości temperatury, itp. Do takich celów zamiast analizatorów energii elektrycznej stosuje się mierniki dedykowane wybranym mediom. Projektowany dla indywidualnego klienta system IC –View uwzględnia zawsze specyfikę zakładu i jest dopasowany do rodzaju zużywanych surowców, czy mediów energetycznych, daje także możliwość zdalnego nadzoru z użyciem transmisji radiowej oraz zdalny podgląd raportów poprzez sieć WWW. W tym przypadku przemysłowa baza danych udostępniona jest przez Internet.
System nadzoru IC-View można wykorzystać w monitorowaniu wydajności pracy, zużycia mediów, czy kontroli jakości zasilania, a przede wszystkim do poszukiwania oszczędności i ograniczenia kosztów produkcji. Poprzez zastosowanie nowoczesnych metod wizualizacji staje się on wygodnym narzędziem, niewymagającym od operatora wiedzy z dziedziny programowania czy znajomości platformy aplikacji. Użytkownik posiada kontrolę nad prawami dostępu do danych oraz innymi parametrami, co zwiększa bezpieczeństwo korzystania z systemu. Dużą zaletą są generowane automatycznie, dostosowane do wymagań klienta, raporty ułatwiające sprawne zarządzanie zasobami i znacznie skracające czas analizy problemu.
Rozwiązania inne niż IC-View dedykowane tylko dla energii elektrycznej mają często bardzo ograniczone właściwości z zakresu elektroenergetyki, cechuje je najczęsciej brak elastyczności i możliwości rozbudowy.

System nadzoru IC-VIEW - wizualizacja procesu     Podsumowując, systemy nadzoru serii IC-View oprócz dostarczania analiz elektroenergetycznych parametrów jakości wymaganych przez normy dają także możliwość szerokich, dodatkowych zastosowań oraz rozbudowy w kierunkach oczekiwanych przez potencjalnego odbiorcę.

    Elastyczne systemy monitoringu, do których należy rodzina systemów IC-View, początkowo są niewątpliwie droższe w porównaniu z systemami dedykowanymi do monitorowania tylko jednego wybranego medium. Jednak w dłuższej perspektywie, po uwzględnieniu długofalowej polityki zmierzającej do redukcji kosztów produkcji, proponowany przez Inter-Consulting rozbudowywalny skalowalny system nadzoru stanowi rozwiązanie zdecydowanie bardziej ekonomiczne i efektywniejsze.