INTER-CONSULTING | WYDZIAŁ ELEKTROENERGETYKI

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki
ul. Namysłowska 13/5
03-454 Warszawa
tel.:(22) 677 22 28
biuro@icpower.pl

Oddział w Bielsku-Białej
ul. Cyniarska 36/99
43-300 Bielsko-Biała
kom. +48 783 444 300
tel:(33) 496 36 74
bielsko@icpower.pl

Nasze produkty w tej kategorii:
IC-SinVAr - filtry aktywne
IC-StatVAr - filtry pasywne
IC-HyVAr - filtry hybrydowe
IC-Lcap - filtry dolnoprzepustowe
MedIC - filtry specjalne


IC-HVAr - hybrydowy filtr wyższych harmonicznych

Często zastosowanie filtra aktywnego do kompensacji mocy odkształceń wyższych harmonicznych w całym przedsiębiorstwie jest zbyt kosztowne. Filtr pasywny natomiast nie zapewnia wymaganej dokładności filtracji poszczególnych harmonicznych. Z pomocą przychodzi rozwiązanie IC-HVAr. Polega ono na połączeniu dużej mocy filtra pasywnego z dużą szybkością i dokładnością aktywnej filtracji wyższych harmonicznych.

Filtry hybrydowe Inter-Consulting serii IC-HVAr dają szczególnie dobre efekty dla kompensacji wyższych harmonicznych szybkozmiennych obciążeń. Oszczędności energii poprzez minimalizację strat w silnikach, transformatorach, kondensatorach, dławikach są sumą osiągnięć filtra pasywnego i aktywnego.