INTER-CONSULTING | WYDZIAŁ ELEKTROENERGETYKI

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki
ul. Namysłowska 13/5
03-454 Warszawa
tel.:(22) 677 22 28
biuro@icpower.pl

Oddział w Bielsku-Białej
ul. Cyniarska 36/99
43-300 Bielsko-Biała
kom. +48 783 444 300
tel:(33) 496 36 74
bielsko@icpower.pl

EM720

PM130

PM172

PM175

BFM136

PM296


EM720 - wielofunkcyjny licznik energii

Licznik eXpertmeter™ EM 720 to wyjątkowe połączenie kilku inteligentnych urządzeń w jedno.

EM720

► Wielofunkcyjny licznik energii elektrycznej

► Analizator jakości energii

► Rejestrator zakłóceń

► Wysokowydajny licznik kosztów

Licznik eXpertmeter™ EM 720 to wyjątkowe połączenie kilku inteligentnych urządzeń. Zawiera wielofunkcyjny licznik energii elektrycznej, wysokowydajny licznik kosztów, analizator jakości energii oraz rejestrator szybkozmiennych wartości chwilowych.

Funcje statystyk oraz raportów jakości energii elektrycznej zaimplementowane są zgodnie z normą EN50160. Zapasowy akumulator pozwala prawidłowo zapisywać spadki napięcia i inne zakłócenia nawet przy braku prawidłowego zasilania, co jest wyjątkową cechą w tego rodzaju urządzeniach.

EM 720 został zaprojektowany tak, aby spełnić oczekiwania najbardziej wymagającego klienta w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, jej dystrybucji (np. elektrowni, farm wiatrowych, operatorów energetycznych, integratorów systemów elektroenergrtycznych) oraz w segmencie odbioru energii zarówno przemysłowego jak i detalicznego.

eXpertmeter™ może pracować jako główny rozliczeniowy licznik energii lub służyć jako miernik zarządzajacy zaawansowanymi punktami odbioru mocy, co również pociąga za sobą dbałość o jakość energii zgodną z normami.

eXpertmeter™ z łatwoscią pomoże roztrzygnać spór między dostawcami energii a jej odbiorcami, jasno pokazując naruszenia obowiązujacych standardów jakości.

em720 - monitorowanie

Urządzenie to obsługuje najbardziej powszechne łącza komunikacyjne takie jak port podczerwieni, porty szeregowe (RS-232/RS-485), Ethernet oraz USB. Dzięki możliwości wymiany modułów “na gorąco” EM 720 może zostać dopasowany do specyficznych potrzeb użytkownika dołączając dodatkowe opcje komunikacyjne, moduły wejść/wyjść lub zewnętrzne moduły zasilania.

Główne obszary zastosowań

Rozliczeniowy pomiar, automatyzacja i nadzór nad jakością energii elektrycznej:

• Funkcja automatyzacji pomiaru energii w wielu taryfach i strefach z jednoczesną kontrolą jakości energii na podstawie wielu kryteriów ( np. norma EN-50160, Rozporządzenie Min. Gospodarki i innych).

• Wysokowydajny miernik w połączeniach typu grid np. transmisja danych do dostawcy energii, a zakłóceń do systemu monitorowania i nadzoru (IC-View).

em720 - analiza wykresów

Nowy poziom usług

Zwykle licznik energii elektrycznej postrzegany jest jako narzędzie do kontroli jej zużycia. Jednak współcześnie wiele problemów zarówno odbiorców jak i dostawców energii często wiąże się z niewłaściwą jakością energii. Za pogorszenie parametrów czasem odpowiada dostawca, a innym razem odbiorca generujący do sieci rożne zakłócenia, w tym flickery i wyższe harmoniczne.

W dobie prac nad wprowadzeniem do taryfy opłat za wprowadzanie zakłóceń do sieci niezwykle ważne jest posiadanie urządzenia zdolnego precyzyjnie zarejestrować takie przypadki. Umieszczenie rejestratora w legalizowanym liczniku energii pozwoli na bezsporne wskazanie po czyjej stronie leży pogorszenie jakości energii.

Warto pamiętać iż zła jakość energii jest bezpośrednią przyczyna zwiększenia jej kosztów, choćby poprzez wzrost strat w transformatorach, silnikach i liniach przesyłowych.

eXpermeter EM720 potrafi wyliczyć i zarejestrować te dodatkowe koszty.

Systemy nadzoru z serii IC-View, z którymi współpracuje licznik EM 720, korzystają z danych przesyłanych także z liczników EM 720 i na tej podstawie sterują obciążeniem, filtrami wyższych harmonicznych, kompensatorami mocy biernej i innymi urządzeniami przyczyniając się do znacznego ograniczenia niepotrzebnych strat energii czynnej zarówno dla dostawców jak i odbiorców energii.

em720 - moduły wymieniane na gorąco